BBC Alba tv listing from 11 November 2019 to 18 November 2019

Monday 11 Nov
10:00 PM

TradFest (S1 E3)

TradFest (S1 E3)
10:30 PM

Hamish

Hamish
Tuesday 12 Nov
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:30 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:45 PM

Bing

Bing
5:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)
6:35 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:00 PM

Calanais - Full Circle (1)

Calanais - Full Circle (1)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3 E4)

Speaking Our Language (S3 E4)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage) (S1 E8)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage) (S1 E8)
8:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:00 PM

Na Glèidheadairean/The Animal Keepers (S1 E1)

Na Glèidheadairean/The Animal Keepers (S1 E1)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Port

Port
11:30 PM

Alleluia! (S5 E4)

Alleluia! (S5 E4)
Wednesday 13 Nov
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:15 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1 E2)

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1 E2)
5:20 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:30 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:40 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
5:45 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
7:00 PM

An Lot/The Croft (S2 E3)

An Lot/The Croft (S2 E3)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3 E3)

Speaking Our Language (S3 E3)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (20)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (20)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Cuimhneachan/Remembrance (S2 E1)

Cuimhneachan/Remembrance (S2 E1)
9:00 PM

Opry le Daniel (S2 E1)

Opry le Daniel (S2 E1)
9:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
10:00 PM

Mach a Seo! (S2 E6)

Mach a Seo! (S2 E6)
10:30 PM

Dhan Uisge (S3 E6)

Dhan Uisge (S3 E6)
10:35 PM

Rose Reilly

Rose Reilly
Thursday 14 Nov
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:30 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:45 PM

Bing

Bing
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:25 PM

Buntàta Amh (8)

Buntàta Amh (8)
6:30 PM

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)
6:35 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
7:00 PM

Calanais - Full Circle (1)

Calanais - Full Circle (1)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3 E4)

Speaking Our Language (S3 E4)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Eòrpa

Eòrpa
9:00 PM

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (1)

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (1)
10:00 PM

An Sgrùdaire (S3 E3)

An Sgrùdaire (S3 E3)
10:15 PM

Luingean Lannsaireachd/Surgery Ships (S1 E3)

Luingean Lannsaireachd/Surgery Ships (S1 E3)
11:00 PM

Blas

Blas
11:30 PM

Mach a Seo! (S2 E6)

Mach a Seo! (S2 E6)
Friday 15 Nov
5:00 PM

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup
5:05 PM

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup
5:10 PM

Peataichean/Pets (S1 E7)

Peataichean/Pets (S1 E7)
5:20 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:25 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:40 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
6:10 PM

Buntàta Amh (4)

Buntàta Amh (4)
6:20 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:35 PM

Machair (S8 E6)

Machair (S8 E6)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Binneas - Na Trads (S4 E3)

Binneas - Na Trads (S4 E3)
7:35 PM

Live Football

Live Football
9:45 PM

Blas

Blas
10:00 PM

Trapped (S2 E4)

Trapped (S2 E4)
10:50 PM

Belladrum

Belladrum
11:15 PM

DIY le Donnie (S4 E1)

DIY le Donnie (S4 E1)
Saturday 16 Nov
4:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:35 PM

Peataichean/Pets (S1 E7)

Peataichean/Pets (S1 E7)
4:40 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
4:45 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:25 PM

Buntàta Amh (10)

Buntàta Amh (10)
5:30 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
5:45 PM

An Là

An Là
6:00 PM

Seachd - The Inaccessible Pinnacle

Seachd - The Inaccessible Pinnacle
7:30 PM

Cearcall (S1 E9)

Cearcall (S1 E9)
8:00 PM

Machair (S8 E6)

Machair (S8 E6)
8:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
8:30 PM

Cuimhneachan/Remembrance (S2 E1)

Cuimhneachan/Remembrance (S2 E1)
9:00 PM

Belladrum

Belladrum
10:00 PM

An Sgrùdaire (S3 E3)

An Sgrùdaire (S3 E3)
10:15 PM

Luingean Lannsaireachd/Surgery Ships (S1 E3)

Luingean Lannsaireachd/Surgery Ships (S1 E3)
11:00 PM

As An Eilean (From the Island)

As An Eilean (From the Island)
12:35 AM

Belladrum

Belladrum
Sunday 17 Nov
3:00 PM

Live Rugby

Live Rugby
5:10 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:30 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
5:55 PM

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E9)
6:00 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
6:15 PM

An Là

An Là
6:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
7:30 PM

Alleluia! (S5 E5)

Alleluia! (S5 E5)
8:00 PM

Eòrpa

Eòrpa
8:30 PM

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage) (S1 E8)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage) (S1 E8)
8:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:00 PM

Na Glèidheadairean/The Animal Keepers (S1 E1)

Na Glèidheadairean/The Animal Keepers (S1 E1)
10:00 PM

Belladrum

Belladrum
11:00 PM

Trapped (S2 E4)

Trapped (S2 E4)
11:50 PM

Dhan Uisge (S3 E6)

Dhan Uisge (S3 E6)
Monday 18 Nov
5:00 PM

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup
5:05 PM

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup

Piseag agus Cuilean/Kit and Pup
5:10 PM

Peataichean/Pets (S1 E8)

Peataichean/Pets (S1 E8)
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:35 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:40 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:15 PM

Buntàta Amh (2)

Buntàta Amh (2)
6:25 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
7:00 PM

An Lot/The Croft (S2 E4)

An Lot/The Croft (S2 E4)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3 E5)

Speaking Our Language (S3 E5)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (22)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (22)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3 E2)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3 E2)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

TradFest (S1 E4)

TradFest (S1 E4)
10:30 PM

Opry le Daniel (S2 E1)

Opry le Daniel (S2 E1)
11:20 PM

An Sgrùdaire (S3 E3)

An Sgrùdaire (S3 E3)
11:40 PM

Belladrum

Belladrum
BBC Alba is this week airing Trusadh, TradFest, Hamish, Creag nam Buthaidean/Puffin Rock, Pincidh Dincidh Dù, Shane an Chef, Bing, Stòiridh, Dràgonan, An Rud As Fhearr Leam, Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High, Calanais - Full Circle, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, An Là, Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage), Binneas - Na Trads, Na Glèidheadairean/The Animal Keepers, Port, Alleluia!, Padraig Post, Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo, Na Bleigeardan, Calum Clachair, Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch, Igam Ogam, Kung Fu Panda, Sealgairean Spòrsail/History Hunters, An Lot/The Croft, Cuimhneachan/Remembrance, Opry le Daniel, Mach a Seo!, Dhan Uisge, Rose Reilly, Buntàta Amh, Eòrpa, Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries, An Sgrùdaire, Luingean Lannsaireachd/Surgery Ships, Blas, Piseag agus Cuilean/Kit and Pup, Peataichean/Pets, Sgriobag/Get Squiggling, Sraid nan Sgread/Scream Street, A-null ’s a-nall, Machair, Live Football, Trapped, Belladrum, DIY le Donnie, Seachd - The Inaccessible Pinnacle, Cearcall, Fraochy Bay, As An Eilean (From the Island), Live Rugby, Seachd Là, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits

BBC Alba today
BBC Alba tonight