Tosin Cole's Doctor Who fall

Tosin Cole's Doctor Who fall

Tosin Cole's Doctor Who fall
Katie Price wants I'm A Celebrity return

Katie Price wants I'm A Celebrity return

Katie Price wants I'm A Celebrity return
Coronation Street's Jack P Shepherd teases 'happier' storylines for David Platt

Coronation Street's Jack P Shepherd teases 'happier' storylines for David Platt

Coronation Street's Jack P Shepherd teases 'happier' storylines for David Platt
Brendan Cole claims Strictly stars receive Blackpool bonus

Brendan Cole claims Strictly stars receive Blackpool bonus

Brendan Cole claims Strictly stars receive Blackpool bonus
Annette Crosbie joins Call the Midwife cast

Annette Crosbie joins Call the Midwife cast

Annette Crosbie joins Call the Midwife cast

BBC Alba tv listing from 13 November 2018 to 21 November 2018

Tuesday 13 Nov
6:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
6:15 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
6:25 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
6:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:40 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:50 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
7:15 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:40 PM

Suil Air... (S1E9)

Suil Air... (S1E9)
7:50 PM

An Là

An Là
8:00 PM

Live Football

Live Football
10:15 PM

An Sgrùdaire (S1E5)

An Sgrùdaire (S1E5)
10:30 PM

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E2)

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E2)
11:00 PM

Opry Dhoire (S1E1)

Opry Dhoire (S1E1)
12:00 AM

Taghadh bho na Trads (S4E3)

Taghadh bho na Trads (S4E3)
12:30 AM

Alleluia! (S3E7)

Alleluia! (S3E7)
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 14 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
6:05 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
6:15 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:20 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:30 PM

Na Floogals

Na Floogals
6:40 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
6:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
7:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
7:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)
7:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
8:00 PM

An Lot/The Croft (S1E3)

An Lot/The Croft (S1E3)
8:30 PM

Speaking Our Language (S2E1)

Speaking Our Language (S2E1)
8:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E4)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E4)
10:00 PM

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure
11:00 PM

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E3)
11:30 PM

Piping Live (3)

Piping Live (3)
12:00 AM

Monte Cassino

Monte Cassino
12:45 AM

Sgeul Seirbheis

Sgeul Seirbheis
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 15 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
6:15 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
6:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
7:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:30 PM

Suil Air... (S1E9)

Suil Air... (S1E9)
7:35 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
8:00 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S3E10)

Vets: Gach Creutair Beo (S3E10)
8:30 PM

Speaking Our Language (S2E2)

Speaking Our Language (S2E2)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (9)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (9)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Eòrpa (S26E3)

Eòrpa (S26E3)
10:00 PM

HMS Timbertown

HMS Timbertown
11:00 PM

An Sgrùdaire (S1E6)

An Sgrùdaire (S1E6)
11:15 PM

Sgeul Seirbheis

Sgeul Seirbheis
11:30 PM

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (3)

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (3)
12:30 AM

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E3)
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Friday 16 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
6:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
6:35 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
6:38 PM

Bruno

Bruno
6:40 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:45 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
7:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
7:15 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)
7:20 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
7:35 PM

Machair (S4E7)

Machair (S4E7)
8:00 PM

An Là

An Là
8:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:35 PM

Live Football

Live Football
10:45 PM

An Sgrùdaire (S1E6)

An Sgrùdaire (S1E6)
11:00 PM

Trapped (8)

Trapped (8)
11:55 PM

World Pipe Band Championships (2)

World Pipe Band Championships (2)
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Saturday 17 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:30 PM

Bruno

Bruno
5:35 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:45 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:20 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)
6:30 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:45 PM

An Là

An Là
7:00 PM

Oran na Mara (Song of the Sea)

Oran na Mara (Song of the Sea)
8:35 PM

Cearcall (S1E9)

Cearcall (S1E9)
9:00 PM

Machair (S4E7)

Machair (S4E7)
9:30 PM

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E2)

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E2)
10:00 PM

Lorient is Alba: Scotland's Year

Lorient is Alba: Scotland's Year
11:00 PM

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (3)

Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries (3)
12:00 AM

Nathan Carter

Nathan Carter
1:25 AM

Belladrum

Belladrum
1:55 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 18 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:05 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:30 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
5:40 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:45 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:25 PM

Suil Air... (S1E9)

Suil Air... (S1E9)
6:30 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:55 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)

An Rud As Fhearr Leam (S5E9)
7:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
7:15 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
8:30 PM

Alleluia! (S3E8)

Alleluia! (S3E8)
9:00 PM

Eòrpa (S26E3)

Eòrpa (S26E3)
9:30 PM

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E4)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E4)
10:00 PM

Opry Dhoire (S1E1)

Opry Dhoire (S1E1)
11:00 PM

Lorient is Alba: Scotland's Year

Lorient is Alba: Scotland's Year
12:00 AM

Trapped (8)

Trapped (8)
12:50 AM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Monday 19 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
6:20 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
6:25 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
6:40 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:45 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
6:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
7:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
7:15 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
7:25 PM

Suil Air... (S1E10)

Suil Air... (S1E10)
7:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
8:00 PM

An Lot/The Croft (S1E3)

An Lot/The Croft (S1E3)
8:30 PM

Speaking Our Language (S2E3)

Speaking Our Language (S2E3)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Fuine (S5E10)

Fuine (S5E10)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Piping Live (4)

Piping Live (4)
11:30 PM

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure
12:30 AM

An Sgrùdaire (S1E6)

An Sgrùdaire (S1E6)
12:45 AM

Sgeul Seirbheis

Sgeul Seirbheis
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 20 Nov
8:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
6:15 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
6:25 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
6:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
6:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
7:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
7:25 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:50 PM

Suil Air... (S1E10)

Suil Air... (S1E10)
8:00 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S3E10)

Vets: Gach Creutair Beo (S3E10)
8:30 PM

Speaking Our Language (S2E4)

Speaking Our Language (S2E4)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (11)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (11)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E3)

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E3)
10:00 PM

Opry Dhoire (S1E2)

Opry Dhoire (S1E2)
11:00 PM

Trusadh

Trusadh
12:00 AM

Taghadh bho na Trads (S4E4)

Taghadh bho na Trads (S4E4)
12:30 AM

Alleluia! (S3E8)

Alleluia! (S3E8)
BBC Alba is this week airing Suil Air..., An Sgrùdaire, Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin, Opry Dhoire, Taghadh bho na Trads, Alleluia!, An Rud As Fhearr Leam, An Lot/The Croft, Speaking Our Language, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves, Piping Live, Vets, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Eòrpa, Leabhraichean-latha a' Chogaidh Mhòir/Great War Diaries, Machair, Trapped, World Pipe Band Championships, Cearcall, Fuine

BBC Alba today
BBC Alba tonight