Alexandra Burke's Strictly guilt

Alexandra Burke's Strictly guilt

Alexandra Burke's Strictly guilt
Debbie McGee wants to find love again

Debbie McGee wants to find love again

Debbie McGee wants to find love again

BBC Alba tv listing from 18 November 2017 to 25 November 2017

Saturday 18 Nov
5:00 PM

Peppa

Peppa
5:05 PM

Peppa

Peppa
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:45 PM

Bigeil (S01E02)

Bigeil (S01E02)
6:05 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:15 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E44)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E44)
6:30 PM

Clann a' Chogaidh Mhoir/Small Hands in a Big War

Clann a' Chogaidh Mhoir/Small Hands in a Big War
6:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
9:00 PM

Aibisidh/Quiz Show (S02E01)

Aibisidh/Quiz Show (S02E01)
9:30 PM

Eòrpa (S25E03)

Eòrpa (S25E03)
10:00 PM

Skipinnish aig Barrowland

Skipinnish aig Barrowland
11:00 PM

Ceol, Camanachd is Cogadh

Ceol, Camanachd is Cogadh
11:55 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
1:55 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 19 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Peppa

Peppa
5:05 PM

Peppa

Peppa
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:23 PM

Oran le Fiona (14)

Oran le Fiona (14)
5:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:20 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:45 PM

Ceistean Lara

Ceistean Lara
7:00 PM

Dè a-nis? (S25E11)

Dè a-nis? (S25E11)
7:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
8:30 PM

Alleluia! (S04E06)

Alleluia! (S04E06)
9:00 PM

Fuine (S03E04)

Fuine (S03E04)
9:30 PM

Prosbaig (S01E08)

Prosbaig (S01E08)
10:00 PM

Opry an Iúir (S05E01)

Opry an Iúir (S05E01)
10:55 PM

Skipinnish aig Barrowland

Skipinnish aig Barrowland
12:00 AM

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (1)

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (1)
12:45 AM

Ceòl bho Perthshire Amber

Ceòl bho Perthshire Amber
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Monday 20 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
6:15 PM

Rathad An Sutha

Rathad An Sutha
6:25 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
6:30 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
6:38 PM

Bruno

Bruno
6:40 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
6:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
7:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E44)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E44)
7:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
7:25 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
7:35 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
8:00 PM

Turas a Bhradain (S02E06)

Turas a Bhradain (S02E06)
8:30 PM

Speaking Our Language (S02E09)

Speaking Our Language (S02E09)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Horo Gheallaidh (S08E05)

Horo Gheallaidh (S08E05)
11:30 PM

Cunnart

Cunnart
12:30 AM

Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival

Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 21 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
6:18 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
6:20 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
6:33 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
6:35 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
6:40 PM

Bruno

Bruno
6:45 PM

Na Floogals

Na Floogals
6:55 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
7:20 PM

Ceistean Lara

Ceistean Lara
7:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
8:00 PM

Tathadh

Tathadh
8:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:30 PM

Speaking Our Language (S02E10)

Speaking Our Language (S02E10)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Fuine (S03E05)

Fuine (S03E05)
10:00 PM

Opry an Iúir (S05E02)

Opry an Iúir (S05E02)
10:55 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:00 PM

Trusadh

Trusadh
12:00 AM

Togaidh Sinn Fonn (S04E06)

Togaidh Sinn Fonn (S04E06)
12:25 AM

Alleluia! (S04E06)

Alleluia! (S04E06)
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 22 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Peppa

Peppa
6:05 PM

Peppa

Peppa
6:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
6:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
6:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
6:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
6:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:55 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E45)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E45)
7:05 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
7:30 PM

Dè a-nis? (S25E12)

Dè a-nis? (S25E12)
8:00 PM

Turas a Bhradain (S02E06)

Turas a Bhradain (S02E06)
8:30 PM

Speaking Our Language (S02E09)

Speaking Our Language (S02E09)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Prosbaig (S01E09)

Prosbaig (S01E09)
10:00 PM

Cùm Grèim

Cùm Grèim
11:00 PM

Fonn Fonn Fonn (S02E06)

Fonn Fonn Fonn (S02E06)
11:30 PM

Horo Gheallaidh (S08E05)

Horo Gheallaidh (S08E05)
12:00 AM

Gillean Grinn

Gillean Grinn
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 23 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
6:20 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
6:25 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
6:35 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
6:45 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
6:48 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
6:50 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
7:15 PM

Ceistean Lara

Ceistean Lara
7:30 PM

Dè a-nis? (S25E12)

Dè a-nis? (S25E12)
8:00 PM

Tathadh

Tathadh
8:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:30 PM

Speaking Our Language (S02E10)

Speaking Our Language (S02E10)
8:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
9:00 PM

An Là

An Là
9:30 PM

Eòrpa (S25E04)

Eòrpa (S25E04)
10:00 PM

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure

Caileagan a' Chogaidh Mhoir/A Great Adventure
11:00 PM

Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival

Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival
11:30 PM

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)
12:15 AM

Belladrum

Belladrum
12:30 AM

Fonn Fonn Fonn (S02E06)

Fonn Fonn Fonn (S02E06)
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Friday 24 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
6:00 PM

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish
6:15 PM

An Là

An Là
6:25 PM

Live Rugby

Live Rugby
8:20 PM

Ceòl bho Perthshire Amber

Ceòl bho Perthshire Amber
8:30 PM

Aibisidh/Quiz Show (S02E01)

Aibisidh/Quiz Show (S02E01)
9:00 PM

Togaidh Sinn Fonn (S04E06)

Togaidh Sinn Fonn (S04E06)
9:30 PM

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)
10:00 PM

Ceol, Camanachd is Cogadh

Ceol, Camanachd is Cogadh
11:00 PM

Skipinnish aig Barrowland

Skipinnish aig Barrowland
12:00 AM

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)
12:45 AM

Belladrum

Belladrum
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Saturday 25 Nov
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Peppa

Peppa
5:05 PM

Peppa

Peppa
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:45 PM

Bigeil (S01E03)

Bigeil (S01E03)
6:05 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:15 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E45)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S01E45)
6:30 PM

Clann a' Chogaidh Mhoir/Small Hands in a Big War

Clann a' Chogaidh Mhoir/Small Hands in a Big War
6:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
9:00 PM

Aibisidh/Quiz Show (S02E02)

Aibisidh/Quiz Show (S02E02)
9:30 PM

Eòrpa (S25E04)

Eòrpa (S25E04)
10:00 PM

Na Trads

Na Trads
11:00 PM

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)

JFK - Na Làithean Mora/JFK - 7 Days That Made a President (2)
11:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:55 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
1:55 AM

Alba Today

Alba Today