Danny-Boy Hatchard's dog has died

Danny-Boy Hatchard's dog has died

Danny-Boy Hatchard's dog has died
Camilla Thurlow wants to present war documentaries

Camilla Thurlow wants to present war documentaries

Camilla Thurlow wants to present war documentaries

BBC Alba tv listing from 26 July 2017 to 2 August 2017

Wednesday 26 Jul
Thursday 27 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Murdaidh

Murdaidh
5:25 PM

Fiona is na Fuinn (28)

Fiona is na Fuinn (28)
5:33 PM

Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie

Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie
5:35 PM

Padraig Post SDS

Padraig Post SDS
5:50 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:55 PM

An Rud As Fhearr Leam (S03E06)

An Rud As Fhearr Leam (S03E06)
6:00 PM

Robin Hood: Comhstri sa Choille

Robin Hood: Comhstri sa Choille
6:15 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:35 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
7:00 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S02E05)

Vets: Gach Creutair Beo (S02E05)
7:30 PM

Beul Chainnt (S02E01)

Beul Chainnt (S02E01)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
9:00 PM

Angus Sinclair - An Da Chunnart?

Angus Sinclair - An Da Chunnart?
9:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
10:00 PM

Belladrum

Belladrum
10:30 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
10:40 PM

Aghaidh ri Aghaidh

Aghaidh ri Aghaidh
11:30 PM

Ceolraidh (6)

Ceolraidh (6)
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Friday 28 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:15 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
5:25 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:30 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:50 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:55 PM

Glac Blake/Get Blake

Glac Blake/Get Blake
6:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:20 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:30 PM

Machair (S11E08)

Machair (S11E08)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:30 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (5)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (5)
8:00 PM

The Megantic Outlaw

The Megantic Outlaw
9:00 PM

Jimmy Johnstone

Jimmy Johnstone
10:30 PM

Geamannan nan Eilean 2017/Island Games

Geamannan nan Eilean 2017/Island Games
11:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S01E02)

An Klondike/Dominion Creek (S01E02)
11:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Saturday 29 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Peppa

Peppa
4:05 PM

Peppa

Peppa
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:23 PM

Oran le Fiona (28)

Oran le Fiona (28)
4:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:50 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:03 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:05 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:15 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
5:40 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:50 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:05 PM

Gleusta (S04E07)

Gleusta (S04E07)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Machair (S11E09)

Machair (S11E09)
7:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
7:30 PM

Craic (S02E10)

Craic (S02E10)
8:00 PM

Togaidh Sinn Fonn (S03E01)

Togaidh Sinn Fonn (S03E01)
8:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
8:30 PM

Puirt-adhair (Highland Airports) (7)

Puirt-adhair (Highland Airports) (7)
9:00 PM

Ceol Country (S05E04)

Ceol Country (S05E04)
10:00 PM

Famous Five

Famous Five
11:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S01E02)

An Klondike/Dominion Creek (S01E02)
11:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:55 PM

Cuirm @ Celtic

Cuirm @ Celtic
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 30 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Peppa

Peppa
4:05 PM

Peppa

Peppa
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:23 PM

Oran le Fiona (28)

Oran le Fiona (28)
4:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:48 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
4:58 PM

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
5:00 PM

Robin Hood: Comhstri sa Choille

Robin Hood: Comhstri sa Choille
5:15 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
5:40 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:15 PM

Glac Blake/Get Blake

Glac Blake/Get Blake
6:25 PM

Seachd Là

Seachd Là
7:30 PM

Alleluia! (S02E09)

Alleluia! (S02E09)
8:00 PM

Bean a' Mhinisteir (5)

Bean a' Mhinisteir (5)
8:30 PM

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
9:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S08E02)

Farpaisean Chon-Chaorach (S08E02)
10:00 PM

Ceol Country (S05E04)

Ceol Country (S05E04)
10:55 PM

Aghaidh ri Aghaidh

Aghaidh ri Aghaidh
11:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Monday 31 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:15 PM

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
5:25 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:30 PM

Na Luchagan Fhiacla

Na Luchagan Fhiacla
5:35 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:50 PM

An Rud As Fhearr Leam (S03E07)

An Rud As Fhearr Leam (S03E07)
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:20 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:35 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:00 PM

Turus a Bhradain

Turus a Bhradain
7:30 PM

Beul Chainnt (S02E02)

Beul Chainnt (S02E02)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (6)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (6)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Horo Gheallaidh (13)

Horo Gheallaidh (13)
10:30 PM

Nationwide an Alba

Nationwide an Alba
11:30 PM

Cuide ri Cathy

Cuide ri Cathy
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 1 Aug
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Murdaidh

Murdaidh
5:25 PM

Fiona is na Fuinn (29)

Fiona is na Fuinn (29)
5:33 PM

Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie

Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie
5:35 PM

Padraig Post SDS

Padraig Post SDS
5:50 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:55 PM

An Rud As Fhearr Leam (S03E08)

An Rud As Fhearr Leam (S03E08)
6:00 PM

Robin Hood: Comhstri sa Choille

Robin Hood: Comhstri sa Choille
6:15 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:35 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
7:00 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S02E06)

Vets: Gach Creutair Beo (S02E06)
7:30 PM

Beul Chainnt (S02E02)

Beul Chainnt (S02E02)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Puirt-adhair (Highland Airports) (8)

Puirt-adhair (Highland Airports) (8)
9:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S08E03)

Farpaisean Chon-Chaorach (S08E03)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Craic (S02E10)

Craic (S02E10)
11:30 PM

Alleluia! (S02E09)

Alleluia! (S02E09)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 2 Aug
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Peppa

Peppa
5:05 PM

Peppa

Peppa
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:50 PM

An Rud As Fhearr Leam (S03E07)

An Rud As Fhearr Leam (S03E07)
5:55 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:05 PM

Gleusta (S04E08)

Gleusta (S04E08)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Turus a Bhradain

Turus a Bhradain
7:30 PM

Beul Chainnt (S02E03)

Beul Chainnt (S02E03)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Bean a' Mhinisteir (6)

Bean a' Mhinisteir (6)
9:00 PM

Nationwide an Alba

Nationwide an Alba
10:00 PM

Buskers (S01E02)

Buskers (S01E02)
10:30 PM

Horo Gheallaidh (13)

Horo Gheallaidh (13)
11:00 PM

Angus Sinclair - An Da Chunnart?

Angus Sinclair - An Da Chunnart?
11:50 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
11:55 PM

Alba Today

Alba Today