Prince Charles watches Poldark

Prince Charles watches Poldark

Prince Charles watches Poldark
Rick Astley to make cameo in Hollyoaks

Rick Astley to make cameo in Hollyoaks

Rick Astley to make cameo in Hollyoaks
Rugrats returning for series and live action film

Rugrats returning for series and live action film

Rugrats returning for series and live action film
Megan McKenna learning to farm in new reality show

Megan McKenna learning to farm in new reality show

Megan McKenna learning to farm in new reality show
Fight Network launches in the UK

Fight Network launches in the UK

Fight Network launches in the UK

BBC Alba tv listing from 17 July 2018 to 25 July 2018

Wednesday 18 Jul
4:00 PM

Peppa

Peppa
4:05 PM

Peppa

Peppa
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:00 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
5:10 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
6:00 PM

Fuine

Fuine
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Bonn Comhraidh (3)

Bonn Comhraidh (3)
8:00 PM

Air An Rathad

Air An Rathad
9:00 PM

Caileagan na h-Oighreachd (1)

Caileagan na h-Oighreachd (1)
9:30 PM

Port

Port
10:00 PM

The Sandyford Murder - Sgeulachd Jessie McLachlan (The Jessie McLachlan Story)

The Sandyford Murder - Sgeulachd Jessie McLachlan (The Jessie McLachlan Story)
10:45 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Thursday 19 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
4:20 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
4:30 PM

Flapair is a Charaidean

Flapair is a Charaidean
4:40 PM

Bruno

Bruno
4:42 PM

Oran le Fiona (12)

Oran le Fiona (12)
4:45 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
4:50 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:00 PM

Glac Blake/Get Blake

Glac Blake/Get Blake
5:15 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
5:35 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High (1)

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High (1)
6:00 PM

Na Drobhairean (3)

Na Drobhairean (3)
6:30 PM

Bailtean Fraoich (3)

Bailtean Fraoich (3)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

From Harris With Love

From Harris With Love
8:00 PM

Am Posadh Hiortadh

Am Posadh Hiortadh
9:00 PM

Orain nan Gaidheal (S1E1)

Orain nan Gaidheal (S1E1)
10:00 PM

Aghaidh ri Aghaidh

Aghaidh ri Aghaidh
10:50 PM

Belladrum

Belladrum
10:55 PM

Alba Today

Alba Today
Friday 20 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
4:10 PM

Murdaidh

Murdaidh
4:35 PM

Na Luchagan Fhiacla

Na Luchagan Fhiacla
4:40 PM

Rathad An Sutha

Rathad An Sutha
4:50 PM

BB agus Bellag

BB agus Bellag
5:00 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:05 PM

Dè a-nis? (S25E29)

Dè a-nis? (S25E29)
5:35 PM

Machair (S3E3)

Machair (S3E3)
6:00 PM

An Là

An Là
6:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
6:30 PM

Tarraing nan Tonn (Chasing Waves)

Tarraing nan Tonn (Chasing Waves)
7:30 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E1)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E1)
7:55 PM

Scotland's Game Changers/Breab agus Buaidh

Scotland's Game Changers/Breab agus Buaidh
8:55 PM

Hinterland (S1E4)

Hinterland (S1E4)
10:35 PM

Belladrum

Belladrum
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Sunday 22 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
3:00 PM

Peppa

Peppa
3:05 PM

Peppa

Peppa
3:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
3:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
3:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
3:35 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
3:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
3:55 PM

BB agus Bellag

BB agus Bellag
4:00 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
4:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
4:25 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
4:35 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:00 PM

Glac Blake/Get Blake

Glac Blake/Get Blake
5:15 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
6:30 PM

Alleluia! (S4E3)

Alleluia! (S4E3)
7:00 PM

Bailtean Fraoich

Bailtean Fraoich
7:30 PM

Bonn Comhraidh (3)

Bonn Comhraidh (3)
7:55 PM

Crowdie and Cream (2)

Crowdie and Cream (2)
8:55 PM

Belladrum

Belladrum
9:20 PM

Hinterland (S1E4)

Hinterland (S1E4)
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Monday 23 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
4:10 PM

Murdaidh

Murdaidh
4:33 PM

Bruno

Bruno
4:35 PM

Na Luchagan Fhiacla

Na Luchagan Fhiacla
4:40 PM

Rathad An Sutha

Rathad An Sutha
4:48 PM

Bruno

Bruno
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:00 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:15 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
5:30 PM

Dè a-nis? (S25E29)

Dè a-nis? (S25E29)
6:00 PM

Fuine

Fuine
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (28)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (28)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E2)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E2)
7:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:00 PM

Trusadh

Trusadh
9:00 PM

Port

Port
9:30 PM

Air An Rathad

Air An Rathad
10:30 PM

Quay Sessions

Quay Sessions
10:55 PM

Belladrum

Belladrum
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 24 Jul
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
4:20 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
4:30 PM

Flapair is a Charaidean

Flapair is a Charaidean
4:40 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
4:45 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:00 PM

Glac Blake/Get Blake

Glac Blake/Get Blake
5:15 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
5:35 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:00 PM

Na Drobhairean (3)

Na Drobhairean (3)
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (29)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (29)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Dualchas a' Chaisteil/The Castle (4)

Dualchas a' Chaisteil/The Castle (4)
8:00 PM

Crowdie and Cream (3)

Crowdie and Cream (3)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Orain Oir (3)

Orain Oir (3)
10:25 PM

Alleluia! (S4E3)

Alleluia! (S4E3)
10:55 PM

Alba Today

Alba Today
BBC Alba is this week airing Earrann Eachdraidh/History Shorts, Bonn Comhraidh, Caileagan na h-Oighreachd, Oran le Fiona, Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High, Na Drobhairean, Bailtean Fraoich, Orain nan Gaidheal, Dè a-nis?, Machair, Bus Ghlaschu/Glasgow Bus, Alleluia!, Crowdie and Cream, Dualchas a' Chaisteil/The Castle, Orain Oir, Alba Today, Hinterland

BBC Alba today
BBC Alba tonight