Anthea Turner: Death is easier than divorce

Anthea Turner: Death is easier than divorce

Anthea Turner: Death is easier than divorce
Binky Felstead changes baby name

Binky Felstead changes baby name

Binky Felstead changes baby name

BBC Alba tv listing from 28 May 2017 to 4 June 2017

Sunday 28 May
Monday 29 May
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
5:10 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:20 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
5:25 PM

Luthaidh

Luthaidh
5:35 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:50 PM

Leum is Danns (20)

Leum is Danns (20)
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks (50)

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks (50)
6:25 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:35 PM

An Rainse/The Ranch

An Rainse/The Ranch
7:00 PM

The Grounds - An Gearradh Chruaidh (5)

The Grounds - An Gearradh Chruaidh (5)
7:30 PM

Speaking Our Language (6)

Speaking Our Language (6)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
8:00 PM

An Là

An Là
8:15 PM

Sgeul Seolaidh (5)

Sgeul Seolaidh (5)
8:30 PM

An Lot/The Croft (3)

An Lot/The Croft (3)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Horo Gheallaidh (4)

Horo Gheallaidh (4)
10:30 PM

Skipinnish

Skipinnish
11:30 PM

Fonn mo Bheatha

Fonn mo Bheatha
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 30 May
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 31 May
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Peppa

Peppa
5:05 PM

Peppa

Peppa
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:23 PM

Oran le Fiona (20)

Oran le Fiona (20)
5:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
5:48 PM

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
5:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:10 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

The Grounds - An Gearradh Chruaidh (5)

The Grounds - An Gearradh Chruaidh (5)
7:30 PM

Speaking Our Language (7)

Speaking Our Language (7)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

An Taghadh (1)

An Taghadh (1)
9:30 PM

Fuine (5)

Fuine (5)
10:00 PM

Fonn Fonn Fonn (5)

Fonn Fonn Fonn (5)
10:30 PM

Horo Gheallaidh (4)

Horo Gheallaidh (4)
11:00 PM

An Dubhlan - Sanjeev Kohli Does Gaelic

An Dubhlan - Sanjeev Kohli Does Gaelic
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 1 Jun
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
5:10 PM

Fiona is na Fuinn (20)

Fiona is na Fuinn (20)
5:20 PM

Padraig Post SDS

Padraig Post SDS
5:35 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:40 PM

Rathad An Sutha

Rathad An Sutha
5:50 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:55 PM

Robin Hood: Comhstri sa Choille

Robin Hood: Comhstri sa Choille
6:05 PM

Jibber Jabber

Jibber Jabber
6:30 PM

Dè a-nis? (28)

Dè a-nis? (28)
7:00 PM

A' Pholainn/Poland Stories (5)

A' Pholainn/Poland Stories (5)
7:10 PM

Iomall Nan Tonn (3)

Iomall Nan Tonn (3)
7:35 PM

Speaking Our Language (7)

Speaking Our Language (7)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Cearcall (11)

Cearcall (11)
9:00 PM

Siubhal le Shepherd/Robbie Shepherd

Siubhal le Shepherd/Robbie Shepherd
10:00 PM

Belladrum

Belladrum
10:30 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
10:40 PM

Henry Ford (1)

Henry Ford (1)
11:35 PM

Ceol Aig A Chaisteal (6)

Ceol Aig A Chaisteal (6)
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Friday 2 Jun
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
5:10 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:20 PM

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
5:25 PM

Luthaidh

Luthaidh
5:35 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:55 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:10 PM

An Rainse/The Ranch

An Rainse/The Ranch
6:35 PM

Machair (13)

Machair (13)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay (3)

Fraochy Bay (3)
7:30 PM

An Lot/The Croft (3)

An Lot/The Croft (3)
8:00 PM

Adventure Sulasgeir An-diugh/Adventure Sulasgeir Today

Adventure Sulasgeir An-diugh/Adventure Sulasgeir Today
9:00 PM

Cuirm @ Celtic

Cuirm @ Celtic
10:00 PM

Opry an Iúir (1)

Opry an Iúir (1)
10:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:00 PM

Corp agus Anam (2)

Corp agus Anam (2)
11:50 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Saturday 3 Jun
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Peppa

Peppa
4:05 PM

Peppa

Peppa
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:23 PM

Oran le Fiona (20)

Oran le Fiona (20)
4:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:50 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:05 PM

Robin Hood: Comhstri sa Choille

Robin Hood: Comhstri sa Choille
5:20 PM

Dè a-nis? (28)

Dè a-nis? (28)
5:50 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:00 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
6:15 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:40 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:05 PM

Machair (1)

Machair (1)
7:30 PM

Na Caibidealan Dearga

Na Caibidealan Dearga
7:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:00 PM

Ceol Aig A Chaisteal (7)

Ceol Aig A Chaisteal (7)
8:25 PM

Fraochy Bay (4)

Fraochy Bay (4)
8:30 PM

North Coast 500 - Le Anne Lundon (3)

North Coast 500 - Le Anne Lundon (3)
9:00 PM

Opry an Iúir (2)

Opry an Iúir (2)
9:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
10:00 PM

A gu U: Glaschu (1)

A gu U: Glaschu (1)
11:00 PM

Corp agus Anam (2)

Corp agus Anam (2)
11:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
12:00 AM

Gun Sgot? (9)

Gun Sgot? (9)
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 4 Jun
6:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Live Football

Live Football
6:25 PM

Fraochy Bay (4)

Fraochy Bay (4)
6:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
7:30 PM

Siubhal nan Salm (3)

Siubhal nan Salm (3)
7:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
8:00 PM

Fuine (5)

Fuine (5)
8:30 PM

Cearcall (11)

Cearcall (11)
9:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (6)

Farpaisean Chon-Chaorach (6)
10:00 PM

Opry an Iúir (2)

Opry an Iúir (2)
10:50 PM

Sgeul Seolaidh (6)

Sgeul Seolaidh (6)
11:05 PM

Henry Ford (1)

Henry Ford (1)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today