Eamonn Holmes' hearing aid liberation

Eamonn Holmes' hearing aid liberation

Eamonn Holmes' hearing aid liberation
Amy-Leigh Hickman up for EastEnders return

Amy-Leigh Hickman up for EastEnders return

Amy-Leigh Hickman up for EastEnders return
Holly Willoughby and Phillip Schofield unveil This Morning rose

Holly Willoughby and Phillip Schofield unveil This Morning rose

Holly Willoughby and Phillip Schofield unveil This Morning rose
Laurence Fox joins Victoria

Laurence Fox joins Victoria

Laurence Fox joins Victoria
Kym Marsh signs new Coronation Street contract

Kym Marsh signs new Coronation Street contract

Kym Marsh signs new Coronation Street contract

BBC Alba tv listing from 21 May 2018 to 29 May 2018

Monday 21 May
4:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:15 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:25 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:35 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
4:40 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
4:46 PM

Bruno

Bruno
4:48 PM

Bruno

Bruno
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:00 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:25 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
5:35 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
6:00 PM

Stoidhle/The Dressing Up Box (S2E4)

Stoidhle/The Dressing Up Box (S2E4)
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S5E1)

Vets: Gach Creutair Beo (S5E1)
8:00 PM

Trusadh

Trusadh
9:00 PM

Port

Port
9:30 PM

Mnathan Glùine - Spàirn gu slàint

Mnathan Glùine - Spàirn gu slàint
10:30 PM

Belladrum

Belladrum
10:55 PM

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 22 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
4:20 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
4:30 PM

Flapair is a Charaidean

Flapair is a Charaidean
4:40 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
4:45 PM

Na Floogals

Na Floogals
4:55 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:00 PM

Seoc/Jack

Seoc/Jack
5:15 PM

Am Prionnsa Beag/The Little Prince

Am Prionnsa Beag/The Little Prince
5:35 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
6:00 PM

Bailtean Alba (6)

Bailtean Alba (6)
6:25 PM

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E3)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E3)
8:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S9E2)

Farpaisean Chon-Chaorach (S9E2)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Air An Rathad (S8E1)

Air An Rathad (S8E1)
10:30 PM

Sorchar nan Reul (S1E6)

Sorchar nan Reul (S1E6)
10:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 23 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Peppa

Peppa
4:05 PM

Peppa

Peppa
4:10 PM

Oran le Fiona (4)

Oran le Fiona (4)
4:15 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:25 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
4:48 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:00 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
5:10 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:35 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
5:50 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:00 PM

Fuine

Fuine
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (2)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (2)
8:00 PM

Talamh gu Truinnsear (S1E1)

Talamh gu Truinnsear (S1E1)
9:00 PM

An Sgrùdaire

An Sgrùdaire
9:15 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
9:25 PM

Belladrum

Belladrum
9:30 PM

Port

Port
10:00 PM

Sgeulachd Deacon Brodie

Sgeulachd Deacon Brodie
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Thursday 24 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Leugh le Linda

Leugh le Linda
4:20 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
4:30 PM

Flapair is a Charaidean

Flapair is a Charaidean
4:40 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
4:45 PM

Na Floogals

Na Floogals
4:55 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:00 PM

Seoc/Jack

Seoc/Jack
5:15 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
5:35 PM

Am Prionnsa Beag/The Little Prince

Am Prionnsa Beag/The Little Prince
6:00 PM

Air An Toir

Air An Toir
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)
7:00 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Fianais (S1E6)

Fianais (S1E6)
8:00 PM

Nationwide an Alba

Nationwide an Alba
9:00 PM

Belladrum

Belladrum
9:25 PM

Ìmpireachd Banrigh Bhictoria/Queen Victoria's Empire (S1E3)

Ìmpireachd Banrigh Bhictoria/Queen Victoria's Empire (S1E3)
10:20 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
10:25 PM

Air An Rathad (S8E2)

Air An Rathad (S8E2)
10:55 PM

Alba Today

Alba Today
Friday 25 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:15 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:25 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:35 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
4:55 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:10 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
5:30 PM

Machair (S2E8)

Machair (S2E8)
6:00 PM

An Là

An Là
6:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
6:30 PM

Alba

Alba
7:00 PM

Air an Urlar (7)

Air an Urlar (7)
7:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S5E1)

Vets: Gach Creutair Beo (S5E1)
8:00 PM

Honeyballers

Honeyballers
9:00 PM

Ceol Ulaidh/Castle Sessions

Ceol Ulaidh/Castle Sessions
10:00 PM

Henry Ford (S1E1)

Henry Ford (S1E1)
10:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
10:55 PM

Alba Today

Alba Today
Saturday 26 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
3:00 PM

Peppa

Peppa
3:05 PM

Peppa

Peppa
3:10 PM

Oran le Fiona (5)

Oran le Fiona (5)
3:15 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
3:20 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
3:25 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
3:30 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
3:40 PM

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
3:50 PM

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
3:55 PM

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
4:20 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
4:30 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
4:45 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
4:55 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:20 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
5:40 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
5:50 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:05 PM

Am Prionnsa Beag/The Little Prince

Am Prionnsa Beag/The Little Prince
6:30 PM

Machair (S2E8)

Machair (S2E8)
6:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:00 PM

Alba

Alba
7:30 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (2)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (2)
8:00 PM

Port (S1E7)

Port (S1E7)
9:00 PM

Ìmpireachd Banrigh Bhictoria/Queen Victoria's Empire (S1E3)

Ìmpireachd Banrigh Bhictoria/Queen Victoria's Empire (S1E3)
9:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
10:00 PM

Jock Stein

Jock Stein
11:00 PM

Gun Sgot? (S2E1)

Gun Sgot? (S2E1)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 27 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
3:00 PM

Live Football

Live Football
5:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
5:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
6:30 PM

Sorchar nan Reul (S2E1)

Sorchar nan Reul (S2E1)
7:00 PM

Fianais (S1E6)

Fianais (S1E6)
7:30 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E3)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E3)
8:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S9E2)

Farpaisean Chon-Chaorach (S9E2)
9:00 PM

Port (S1E7)

Port (S1E7)
10:00 PM

Henry Ford (S1E2)

Henry Ford (S1E2)
11:00 PM

Alba Today

Alba Today
Monday 28 May
5:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:15 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:25 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:35 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
4:40 PM

Charlie is Lola

Charlie is Lola
4:46 PM

Bruno

Bruno
4:48 PM

Bruno

Bruno
4:50 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:00 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:10 PM

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
5:25 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
5:35 PM

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Fior Bhall-coise/Extreme Football
6:00 PM

Fuine

Fuine
6:30 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
6:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (8)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (8)
7:00 PM

An Là

An Là
7:15 PM

Sgeul Seolaidh (1)

Sgeul Seolaidh (1)
7:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S5E2)

Vets: Gach Creutair Beo (S5E2)
8:00 PM

Trusadh

Trusadh
9:00 PM

Piping Live (1)

Piping Live (1)
9:30 PM

Talamh gu Truinnsear (S1E1)

Talamh gu Truinnsear (S1E1)
10:30 PM

An Sgrùdaire

An Sgrùdaire
10:45 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
10:55 PM

Belladrum

Belladrum
BBC Alba is this week airing Stoidhle/The Dressing Up Box, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Vets, Bailtean Alba, Puirt-adhair/Highland Airports, Farpaisean Chon-Chaorach, Air An Rathad, Sorchar nan Reul, Oran le Fiona, O Mo Dhuthaich/From Uist with Love, Talamh gu Truinnsear, Fianais, Ìmpireachd Banrigh Bhictoria/Queen Victoria's Empire, Machair, Air an Urlar, Henry Ford, Port, Gun Sgot?, Sgeul Seolaidh, Piping Live, Alba Today, Live Football

BBC Alba today
BBC Alba tonight