James McVey wants Harry Redknapp to sing at his wedding

James McVey wants Harry Redknapp to sing at his wedding

James McVey wants Harry Redknapp to sing at his wedding
Ruth Langsford shocked by tea outcry

Ruth Langsford shocked by tea outcry

Ruth Langsford shocked by tea outcry
Malin Andersson's daughter passes away

Malin Andersson's daughter passes away

Malin Andersson's daughter passes away
Bhavna Limbachia confirms Coronation Street exit

Bhavna Limbachia confirms Coronation Street exit

Bhavna Limbachia confirms Coronation Street exit
Jacqueline Boatswain and Duayne Boachie bow out of Hollyoaks

Jacqueline Boatswain and Duayne Boachie bow out of Hollyoaks

Jacqueline Boatswain and Duayne Boachie bow out of Hollyoaks

BBC Alba tv listing from 23 January 2019 to 31 January 2019

Wednesday 23 Jan
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:30 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E17)

Speaking Our Language (S2E17)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Leugh Mi/Book Show (S5E4)

Leugh Mi/Book Show (S5E4)
9:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)
10:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 24 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:20 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:50 PM

Bruno

Bruno
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:25 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:50 PM

Suil Air... (S1E19)

Suil Air... (S1E19)
7:00 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E18)

Speaking Our Language (S2E18)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)
9:00 PM

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)
10:00 PM

Nochd (S2E2)

Nochd (S2E2)
10:30 PM

Rita Hayworth

Rita Hayworth
11:25 PM

Belladrum (19)

Belladrum (19)
11:30 PM

Mach a Seo! (S2E4)

Mach a Seo! (S2E4)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Friday 25 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:35 PM

Bruno

Bruno
5:40 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:15 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
6:20 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:35 PM

Machair (S5E3)

Machair (S5E3)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:30 PM

Fianais (S1E3)

Fianais (S1E3)
8:00 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)
8:30 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)
8:35 PM

Breabach Travelling Folk

Breabach Travelling Folk
9:00 PM

Third Lanark

Third Lanark
10:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)
10:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:00 PM

Nochd (S2E2)

Nochd (S2E2)
11:25 PM

Piping Live (1)

Piping Live (1)
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Saturday 26 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
4:15 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:33 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
4:35 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:45 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:20 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
5:30 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
5:45 PM

An Là

An Là
6:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
8:00 PM

Machair (S5E3)

Machair (S5E3)
8:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
8:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)
9:00 PM

Port (S4E2)

Port (S4E2)
10:00 PM

Piping Live (2)

Piping Live (2)
10:30 PM

Nochd (S2E3)

Nochd (S2E3)
11:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
1:00 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 27 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Na Floogals

Na Floogals
4:30 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
4:40 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
4:45 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
5:25 PM

Suil Air... (S1E19)

Suil Air... (S1E19)
5:30 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:55 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:15 PM

An Là

An Là
6:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
7:30 PM

Alleluia! (S4E3)

Alleluia! (S4E3)
8:00 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)
8:30 PM

Leugh Mi/Book Show (S5E4)

Leugh Mi/Book Show (S5E4)
9:00 PM

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E3)

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E3)
9:45 PM

Sgeul Slàinte (3)

Sgeul Slàinte (3)
10:00 PM

Port (S4E2)

Port (S4E2)
11:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)
11:55 PM

Belladrum (22)

Belladrum (22)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Monday 28 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:18 PM

Bruno

Bruno
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:35 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:15 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:30 PM

Suil Air... (S1E20)

Suil Air... (S1E20)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E1)

Speaking Our Language (S3E1)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

An Lot/The Croft (S3E1)

An Lot/The Croft (S3E1)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

TradFest (S1E4)

TradFest (S1E4)
10:30 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)
11:30 PM

Nochd (S2E3)

Nochd (S2E3)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 29 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:20 PM

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
5:28 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:25 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:50 PM

Suil Air... (S1E20)

Suil Air... (S1E20)
7:00 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (4)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (4)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E3)

Speaking Our Language (S3E3)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (27)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (27)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S4E4)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E4)
9:00 PM

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E4)

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E4)
9:45 PM

Sgeul Slàinte (4)

Sgeul Slàinte (4)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Ceolraidh (3)

Ceolraidh (3)
11:30 PM

Alleluia! (S4E3)

Alleluia! (S4E3)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 30 Jan
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:30 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E20)

An Rud As Fhearr Leam (S5E20)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E1)

Speaking Our Language (S3E1)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (26)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Leugh Mi/Book Show (S5E5)

Leugh Mi/Book Show (S5E5)
9:00 PM

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E4)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E4)
10:00 PM

Mach a Seo! (S2E5)

Mach a Seo! (S2E5)
10:30 PM

TradFest (S1E4)

TradFest (S1E4)
11:00 PM

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)
BBC Alba is this week airing An Rud As Fhearr Leam, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Leugh Mi/Book Show, Farpaisean Chon-Chaorach, Suil Air..., O Mo Dhuthaich/From Uist with Love, Bus Ghlaschu/Glasgow Bus, Air a' Chanàl/Scotland's Canals, Nochd, Belladrum, Mach a Seo!, Machair, Fianais, Puirt-adhair/Highland Airports, An Klondike/Dominion Creek, Piping Live, Vets, Port, Alleluia!, Scotstar, Sgeul Slàinte, An Lot/The Croft, TradFest, Ceolraidh

BBC Alba today
BBC Alba tonight