BBC Alba tv listing from 20 October 2019 to 28 October 2019

Monday 21 Oct
5:10 PM

Peataichean/Pets (S1 E4)

Peataichean/Pets (S1 E4)
5:15 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)
5:20 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:35 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:40 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:45 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:15 PM

Buntàta Amh (6)

Buntàta Amh (6)
6:25 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)
7:00 PM

Innsean an Iar - Hebrides (4)

Innsean an Iar - Hebrides (4)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2 E14)

Speaking Our Language (S2 E14)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo

Vets: Gach Creutair Beo
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
11:30 PM

Port

Port
Tuesday 22 Oct
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:30 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:45 PM

Bing

Bing
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:25 PM

Buntàta Amh (22)

Buntàta Amh (22)
6:30 PM

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)
6:35 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
7:00 PM

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2 E15)

Speaking Our Language (S2 E15)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)
8:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:00 PM

Truinnsearan ar Sinnsrean

Truinnsearan ar Sinnsrean
10:00 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
11:30 PM

Alleluia! (S5 E1)

Alleluia! (S5 E1)
Wednesday 23 Oct
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:15 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:25 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:30 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:40 PM

Igam Ogam

Igam Ogam
5:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:25 PM

Buntàta Amh (22)

Buntàta Amh (22)
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (15)

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (15)
7:00 PM

Innsean an Iar - Hebrides (4)

Innsean an Iar - Hebrides (4)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2 E14)

Speaking Our Language (S2 E14)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (6)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Fuine (S6 E6)

Fuine (S6 E6)
9:00 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
11:20 PM

Dhan Uisge (S3 E2)

Dhan Uisge (S3 E2)
11:30 PM

Mach a Seo! (S2 E3)

Mach a Seo! (S2 E3)
Thursday 24 Oct
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:20 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:30 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:45 PM

Bing

Bing
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:25 PM

Buntàta Amh (4)

Buntàta Amh (4)
6:30 PM

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)
6:35 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
7:00 PM

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2 E15)

Speaking Our Language (S2 E15)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (7)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (7)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1 E1)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1 E1)
8:55 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:00 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
11:20 PM

Dhan Uisge (S3 E3)

Dhan Uisge (S3 E3)
11:30 PM

Quay Sessions

Quay Sessions
11:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
Friday 25 Oct
5:00 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
5:10 PM

Peataichean/Pets (S1 E4)

Peataichean/Pets (S1 E4)
5:15 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:20 PM

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
5:25 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:40 PM

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
6:10 PM

Buntàta Amh (1)

Buntàta Amh (1)
6:15 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:35 PM

Machair (S8 E3)

Machair (S8 E3)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:30 PM

Scottish Women's Premier League

Scottish Women's Premier League
9:35 PM

Trapped (S2 E1)

Trapped (S2 E1)
10:25 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
Saturday 26 Oct
4:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
4:20 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:35 PM

Peataichean/Pets (S1 E4)

Peataichean/Pets (S1 E4)
4:40 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)
4:45 PM

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
5:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:23 PM

Buntàta Amh (7)

Buntàta Amh (7)
5:25 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
5:45 PM

An Là

An Là
6:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
8:00 PM

Machair (S8 E3)

Machair (S8 E3)
8:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
8:30 PM

Fuine (S6 E6)

Fuine (S6 E6)
9:00 PM

Seirm (S4 E6)

Seirm (S4 E6)
10:00 PM

An Dubhlan - Sanjeev Kohli Does Gaelic

An Dubhlan - Sanjeev Kohli Does Gaelic
11:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
Sunday 27 Oct
5:00 PM

Am B.F.G./The BFG

Am B.F.G./The BFG
6:30 PM

Monte Cassino

Monte Cassino
7:15 PM

An Là

An Là
7:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
8:30 PM

Alleluia! (S5 E2)

Alleluia! (S5 E2)
9:00 PM

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1 E2)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1 E2)
9:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
9:35 PM

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)
10:00 PM

Truinnsearan ar Sinnsrean

Truinnsearan ar Sinnsrean
11:00 PM

Seirm (S4 E6)

Seirm (S4 E6)
12:00 AM

Trapped (S2 E1)

Trapped (S2 E1)
12:50 AM

Dhan Uisge (S3 E3)

Dhan Uisge (S3 E3)
BBC Alba is this week airing Blarag a' Bho, Peataichean/Pets, Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch, Ceitidh Morag/Katie Morag, Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo, Na Bleigeardan, Calum Clachair, Stòiridh, A-null ’s a-nall, Buntàta Amh, Sraid nan Sgread/Scream Street, Sealgairean Spòrsail/History Hunters, Innsean an Iar - Hebrides, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, An Là, Vets, Trusadh, Mòd Nàiseanta Rìoghail, Port, Creag nam Buthaidean/Puffin Rock, Pincidh Dincidh Dù, Shane an Chef, Bing, Dràgonan, An Rud As Fhearr Leam, Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High, Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes, Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage), Binneas - Na Trads, Truinnsearan ar Sinnsrean, Alleluia!, Padraig Post, Igam Ogam, Kung Fu Panda, Fuine, Dhan Uisge, Mach a Seo!, Bus Ghlaschu/Glasgow Bus, Quay Sessions, Fraochy Bay, Machair, Scottish Women's Premier League, Trapped, Scottish Premiership, Seirm, An Dubhlan - Sanjeev Kohli Does Gaelic, Am B.F.G./The BFG, Monte Cassino, Seachd Là

BBC Alba today
BBC Alba tonight