James Jordan blasts Strictly winner Stacey

James Jordan blasts Strictly winner Stacey

James Jordan blasts Strictly winner Stacey
Holly Willoughby won't quit This Morning

Holly Willoughby won't quit This Morning

Holly Willoughby won't quit This Morning
Jake Hall issued with restraining order

Jake Hall issued with restraining order

Jake Hall issued with restraining order
Emily Atack reveals depression battle

Emily Atack reveals depression battle

Emily Atack reveals depression battle
Stacey Dooley wins Strictly Come Dancing

Stacey Dooley wins Strictly Come Dancing

Stacey Dooley wins Strictly Come Dancing

BBC Alba tv listing from 16 December 2018 to 24 December 2018

Monday 17 Dec
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:18 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:35 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
5:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:00 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:20 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:30 PM

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
7:00 PM

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (2)

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (2)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E11)

Speaking Our Language (S2E11)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)
9:00 PM

Trusadh

Trusadh
10:00 PM

Niteworks: Baile air Bhoil

Niteworks: Baile air Bhoil
10:30 PM

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E3)

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E3)
11:30 PM

FUNC (S1E2)

FUNC (S1E2)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Tuesday 18 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Calum Clachair/Bob the Builder

Calum Clachair/Bob the Builder
5:25 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:30 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
5:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:30 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:55 PM

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
7:00 PM

Turas a Bhradain (S1E5)

Turas a Bhradain (S1E5)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E12)

Speaking Our Language (S2E12)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Calanais - Full Circle (4)

Calanais - Full Circle (4)
9:00 PM

Opry Dhoire (S1E6)

Opry Dhoire (S1E6)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Taghadh bho na Trads (S4E8)

Taghadh bho na Trads (S4E8)
11:30 PM

Alleluia! (S3E12)

Alleluia! (S3E12)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 19 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Leum is Danns (15)

Leum is Danns (15)
5:10 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:25 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
5:40 PM

Luthaidh

Luthaidh
5:45 PM

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
5:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)
6:35 PM

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
7:00 PM

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (3)

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (3)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E11)

Speaking Our Language (S2E11)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Air an Smùid/Steaming (3)

Air an Smùid/Steaming (3)
9:00 PM

Truinnsearan ar Sinnsrean

Truinnsearan ar Sinnsrean
10:00 PM

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
10:30 PM

Niteworks: Baile air Bhoil

Niteworks: Baile air Bhoil
11:00 PM

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 20 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Calum Clachair/Bob the Builder

Calum Clachair/Bob the Builder
5:25 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:35 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
5:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:30 PM

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
6:35 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
7:00 PM

Turas a Bhradain (S1E6)

Turas a Bhradain (S1E6)
7:30 PM

Speaking Our Language (S2E12)

Speaking Our Language (S2E12)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Eòrpa (S26E8)

Eòrpa (S26E8)
9:00 PM

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees
10:00 PM

FUNC (S1E3)

FUNC (S1E3)
10:30 PM

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)
11:20 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:25 PM

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Friday 21 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:33 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
5:35 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:05 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:20 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:35 PM

Machair (S4E12)

Machair (S4E12)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:30 PM

About Britain: Isle of Skye

About Britain: Isle of Skye
8:20 PM

Cuirm @ Celtic

Cuirm @ Celtic
8:30 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)
9:00 PM

Gaidhlig Obar Dheathain/Aberdeen, Gaelic and the Gaels

Gaidhlig Obar Dheathain/Aberdeen, Gaelic and the Gaels
10:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S1E3)

An Klondike/Dominion Creek (S1E3)
10:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:00 PM

Orain nan Gaidheal (S1E2)

Orain nan Gaidheal (S1E2)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Saturday 22 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
4:20 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
4:30 PM

Luthaidh

Luthaidh
4:40 PM

BB agus Bellag

BB agus Bellag
4:45 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
4:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
5:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
5:25 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)
5:30 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
5:45 PM

An Là

An Là
6:00 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
8:00 PM

Machair (S4E12)

Machair (S4E12)
8:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
8:30 PM

Calanais - Full Circle (4)

Calanais - Full Circle (4)
9:00 PM

Manran aig Barrowland

Manran aig Barrowland
10:00 PM

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)
10:50 PM

Belladrum (20)

Belladrum (20)
10:55 PM

Scottish Premiership

Scottish Premiership
12:55 AM

Alba Today

Alba Today
Sunday 23 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
4:00 PM

Na Luchagan Fhiacla

Na Luchagan Fhiacla
4:30 PM

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
4:38 PM

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
4:40 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:00 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
5:05 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
5:30 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
5:50 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:15 PM

An Là

An Là
6:30 PM

Seachd Là

Seachd Là
7:20 PM

Alleluia! (S3E13)

Alleluia! (S3E13)
8:00 PM

Thuige Seo (S2E6)

Thuige Seo (S2E6)
8:30 PM

Eòrpa (S26E8)

Eòrpa (S26E8)
9:00 PM

Opry Dhoire (S1E6)

Opry Dhoire (S1E6)
10:00 PM

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees
11:00 PM

An Klondike/Dominion Creek (S1E3)

An Klondike/Dominion Creek (S1E3)
11:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:55 PM

Alba Today

Alba Today
Monday 24 Dec
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Bioran/Stick Man

Bioran/Stick Man
5:25 PM

Radan an Rathaid Mhòir/The Highway Rat

Radan an Rathaid Mhòir/The Highway Rat
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
5:58 PM

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:20 PM

Spaidhc is am Poca-puist/Spike

Spaidhc is am Poca-puist/Spike
7:00 PM

An Là

An Là
7:05 PM

Quay Sessions

Quay Sessions
7:30 PM

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
8:30 PM

Ceathrar air Chuairt (S1E1)

Ceathrar air Chuairt (S1E1)
9:00 PM

A' Sireadh Sascha

A' Sireadh Sascha
10:00 PM

Tarraing nan Tonn (Chasing Waves)

Tarraing nan Tonn (Chasing Waves)
11:00 PM

Nollaig Chridheil a Dun Eideann

Nollaig Chridheil a Dun Eideann
BBC Alba is this week airing Suil Air..., Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Puirt-adhair/Highland Airports, ‘San Fhuil/It's In The Blood, FUNC, Turas a Bhradain, Calanais - Full Circle, Opry Dhoire, Taghadh bho na Trads, Alleluia!, Leum is Danns, Seonaidh/Shaun the Sheep, An Rud As Fhearr Leam, Air an Smùid/Steaming, Nochd, Eòrpa, Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School, Machair, An Klondike/Dominion Creek, Orain nan Gaidheal, Belladrum, Thuige Seo, Ceathrar air Chuairt

BBC Alba today
BBC Alba tonight