Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'

Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'

Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'
Colin Farrell to star in BBC's The North Water

Colin Farrell to star in BBC's The North Water

Colin Farrell to star in BBC's The North Water
Shane Richie wants EastEnders return for Alfie Moon

Shane Richie wants EastEnders return for Alfie Moon

Shane Richie wants EastEnders return for Alfie Moon
Timothy West to star in Dad's Army remake

Timothy West to star in Dad's Army remake

Timothy West to star in Dad's Army remake
Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'

Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'

Coleen Rooney 'wants to star in I'm A Celebrity or Strictly Come Dancing'

BBC Alba tv listing from 19 February 2019 to 27 February 2019

Tuesday 19 Feb
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:25 PM

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
5:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
6:25 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:50 PM

Suil Air... (S1E23)

Suil Air... (S1E23)
7:00 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E9)

Speaking Our Language (S3E9)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Vets: Gach Creutair Beo (S4E7)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E7)
9:00 PM

DIY le Donnie (S5E1)

DIY le Donnie (S5E1)
9:45 PM

Sgeul Slàinte (5)

Sgeul Slàinte (5)
10:00 PM

Trusadh

Trusadh
11:00 PM

Ceolraidh (5)

Ceolraidh (5)
11:30 PM

Alleluia! (S4E6)

Alleluia! (S4E6)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Wednesday 20 Feb
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:10 PM

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
5:15 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:35 PM

Na Floogals

Na Floogals
5:50 PM

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
6:30 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)
6:35 PM

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
7:00 PM

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E8)

Speaking Our Language (S3E8)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Leugh Mi/Book Show (S5E8)

Leugh Mi/Book Show (S5E8)
9:00 PM

Talamh Torrach/Scotland’s Food and Drink

Talamh Torrach/Scotland’s Food and Drink
10:00 PM

Mach a Seo! (S2E8)

Mach a Seo! (S2E8)
10:30 PM

Iul a’ Chiuil - An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)

Iul a’ Chiuil - An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)
11:00 PM

The Northern Lights

The Northern Lights
11:55 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Thursday 21 Feb
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
5:15 PM

Shane an Chef

Shane an Chef
5:30 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:40 PM

Zack & Quack

Zack & Quack
5:48 PM

Bruno

Bruno
5:50 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
6:25 PM

Suil Air... (S1E23)

Suil Air... (S1E23)
6:35 PM

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
7:00 PM

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)
7:25 PM

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
7:30 PM

Speaking Our Language (S3E9)

Speaking Our Language (S3E9)
7:55 PM

Earrann Eachdraidh/History Shorts (32)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (32)
8:00 PM

An Là

An Là
8:30 PM

Eòrpa

Eòrpa
9:00 PM

Sgiobair nan Taighean-solais/Northern Lighthouse Board

Sgiobair nan Taighean-solais/Northern Lighthouse Board
10:00 PM

Ceathrar air Chuairt (S1E2)

Ceathrar air Chuairt (S1E2)
10:30 PM

Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries (S1E1)

Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries (S1E1)
11:20 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
11:25 PM

Mach a Seo! (S2E8)

Mach a Seo! (S2E8)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
Friday 22 Feb
7:00 AM

Alba Today

Alba Today
5:00 PM

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
5:20 PM

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
5:33 PM

Bruno

Bruno
5:35 PM

Lon le Linda

Lon le Linda
5:55 PM

Stòiridh

Stòiridh
6:00 PM

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
6:10 PM

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
6:30 PM

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)
6:35 PM

Machair (S5E7)

Machair (S5E7)
7:00 PM

An Là

An Là
7:25 PM

Fraochy Bay

Fraochy Bay
7:30 PM

Fianais (S1E7)

Fianais (S1E7)
8:00 PM

Ceolraidh (5)

Ceolraidh (5)
8:30 PM

An Lot/The Croft (S3E4)

An Lot/The Croft (S3E4)
9:00 PM

Famous Five

Famous Five
10:00 PM

Corp agus Anam (S1E3)

Corp agus Anam (S1E3)
10:50 PM

Dhan Uisge

Dhan Uisge
11:00 PM

ALT (S1E1)

ALT (S1E1)
12:00 AM

Alba Today

Alba Today
BBC Alba is this week airing Suil Air..., O Mo Dhuthaich/From Uist with Love, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Vets, DIY le Donnie, Sgeul Slàinte, Ceolraidh, Alleluia!, An Rud As Fhearr Leam, Puirt-adhair/Highland Airports, Leugh Mi/Book Show, Mach a Seo!, Iul a’ Chiuil - An Ceol/The Musical Path – The Music, Ceathrar air Chuairt, Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries, Machair, Fianais, An Lot/The Croft, Corp agus Anam, ALT

BBC Alba today
BBC Alba tonight