National Geographic Tonight

Närbild - Colombias flygplats (S2E4)
Haverikommisionen (S12E4)
Diktatormanualen (S1E1)
Fången på främmande mark (S2E5)
Ice Road Rescue (S2E9)
Haverikommisionen (S11E3)
Fången på främmande mark (S8E6)

On National Geographic tonight you can watch Närbild - Colombias flygplats, Haverikommisionen, Diktatormanualen, Fången på främmande mark, Ice Road Rescue
National Geographic today
National Geographic tonight